Contact

Adresa:

Nicolae Paulescu Nr.3 Et.2

Telefon:

+40 762-190-365

E-mail:

contact@ismstudies.eu

Despre noi

Revista REVART, aşa cum a fost concepută şi cum continuă să-şi păstreze identitatea, este o prezenţă singulară în peisajul românesc, având ca principal scop formarea unei culturi a calităţii actului de cercetare ştiinţifică şi de diseminare a informaţiei pe traseele criticii şi teoriei artei. Primul număr al acestei reviste a apărut în anul 2004, perioada 2005-2007 înregistrând apariţii trimestriale în editura Cartea Universitară. Începând cu anul 2007 şi până în anul 2012, odată cu editarea ei în excepţionale condiţii grafice de către editura AEGIS din Timişoara prin grija directorului Emil Popescu, revista îşi stabileşte apariţii semestriale.

Remarcată prin calitatea articolelor şi a studiilor publicate, prin personalităţile care semnează în paginile ei, începand cu anul 2013 Revista de teoria şi critica artei RevArt devine proiect al Agendei culturale a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara şi intra în portofoliul editorial al Editurii EUROSTAMPA, impunându-se ca o prezenţă constantă în conştiinţa publicului de specialitate şi al iubitorilor de artă, mai ales prin orizontul tematic de largă cuprindere şi altitudinea spirituală a materialelor semnate de importante personalităţi din mediul universitar şi cultural românesc şi din străinătate.

Fiind o revistă de elită, ce şi-a propus din start să găzduiască cercetări din aria diversificată a criticii şi teoriei artei ca şi de pe palierul îngemănat al filosofiei, esteticii sau stilisticii, REVART a reuşit să se impună ca stimul şi catalizator al energiilor creatoare în domeniile mai sus amintite. Desigur, nu pare a fi deloc simplă acţiunea de abordare şi de compartimentare a informaţiei sau a produselor cercetării originale româneşti în domeniul artistic. Cu toate acestea, o serie importantă de personalităţi: muzicologi, etnomuzicologi, teatrologi, filosofi sau critici de film şi de artă au văzut în REVART cadrul optim de exprimare a unor orizonturi de vizionar ce îşi cereau de multă vreme dreptul la liberă exprimare.

Paginile acestei reviste s-au deschis, generoase, în faţa iniţiativei de a îmbogăţi fondul de aur al cercetării româneşti pe toate direcţiile de îngemănare a artei cu ştiinţa. În funcţie de materialul oferit de cercetătorii în domeniu – în marea lor majoritate cadre didactice universitare de prestigiu, pasionate de cercetare de pe poziţiile oferite de nivelul prezentului se poate configura viitorul cercetării.

Mergând pe firul aceleiaşi idei, să observăm ponderea diferenţiată pe care o deţin, în fiecare volum nou apărut de sub tipar într-o ireproşabilă formă grafică, materialele legate de cercetarea intensivă a domeniilor artelor spectacolului sau a artelor vizuale, sub raport interpretativ ori creator, ca şi cele ce se revendică ideii de interdisciplinaritate. Este şi motivul pentru care volumele REVART se prezintă sub o înfăţişare mereu proaspătă, flexibilă, novatoare, punând pe tapet o generoasă ofertă de idei ce poate, la rândul ei, să genereze o cascadă de noi posibile trasee de urmat în cercetările viitoare. De aceea, revista tinde să devină o «temă cu variaţiuni de tip evolutiv» în care fiecare nouă apariţie editorială devine canavaua altor proiecţii de gând. Cred că doar astfel se poate imagina un lanţ ce are căderea şi forţa de a institui tradiţia: de ieri şi de astăzi spre un «mâine» pe care ni-l dorim mereu mai împlinit şi mai fecund pentru «mâinele» ce urmează să vină. Este condiţia sine qua non a progresului în arta şi ştiinţa cercetării.

ASPECTE GENERALE

Revista REVART este editată de Editura Eurostampa din Timişoara şi apare semestrial. Revista este indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI): CEEOL (www.ceeol.com) din Frankfurt Germania, EBSCO Publishing (www.ebscohost.com) din Statele Unite ale Americii. Revista REVART este axată pe teoria şi critica artei – sub toate aspectele acestora, publicând lucrări dintr-o varietate de subdomenii ce includ: muzicologie, stilistica interpretării artistice, estetică, critică de artă, recenzii, filosofie, artă, politici ale culturii, ştiinţei şi educaţiei, medicina muzicii.

PREZENTAREA MANUSCRISULUI

Prin transmiterea către Revista REVART a unui articol spre publicare, Autorul garantează în scris autenticitatea acestuia şi faptul că articolul nu a mai fost publicat şi nici nu va fi înaintat spre publicare altei reviste;

EDITURA EUROSTAMPA, EDITORII ŞI COLECTIVUL DE REDACŢIE NU ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA CU PRIVIRE LA AUTENTICITATEA TEXTELOR TRANSMISE SPRE PUBLICARE DE CĂTRE AUTORI, ACEŞTIA FIIND RĂSPUNZĂTORI ÎN TOTALITATE PENTRU CONŢINUT, ÎN CONDIŢIILE LEGII.

Textul articolului va fi redactat ca document WORD 97, 2003 sau variante ulterioare în limbile română – obligatoriu cu diacritice şi engleză (identic) şi va avea următoarea formă de prezentare:

» Titlul lucrării, Prenumele şi NUMELE autorului, Afilierea instituţională, Date de contact (e-mail), Rezumat (de zece rânduri), Bibliografie. Notele explicative se vor plasa în paranteze pătrate la finalul textului

» Bibliografia, obligatorie pentru orice articol, se scrie conform regulilor impuse de Standardul internaţional ISO 7144/1986

» Tabelele şi diagramele, figurile sau alte desene vor fi inserate în text la locul potrivit, numerotate şi vor avea o rezoluţie de 300 dpi

» Structura articolului ce prezintă rezultate ale unor cercetări experimentale va urmări standardele internaţionale, conform acronimului IMRAD (introducere, metode şi materiale, rezultate şi discuţii), la care se adaugă concluziile

» Articolele de orice altă natură vor fi alcătuite din introducere, corpul lucrării şi concluzii, corpul lucrării putând fi organizat după dorinţa autorului (autorilor)

TRANSMITEREA MANUSCRISELOR

Manuscrisele se trimit în format electronic, exclusiv prin incarcarea in formularul special de la sectiunea TRANSMITEREA MANUSCRISELOR.

Pentru articolele care, deşi acceptate pentru publicare, nu sunt redactate conform standardelor revistei REVART, se percepe o taxă suplimentară de 100 de RON.Termenul de transmitere al manuscriselor pentru numarul 1/2016 este 15 martie 2016 – ora 15.00, iar termenul de plată a taxei de publicare va fi transmis autorilor printr-un e-mail, dupa acceptarea la publicare a materialelor, in termen de maximum 15 zile de la data notificării de acceptare.

ACTIVITATEA DE RECENZARE A ARTICOLELOR

Articolele ştiinţifice sunt supuse procesului de recenzare PEER REVIEW “în orb”.

Numărul de recenzori pentru evaluarea unui articol este de 2, iar timpul de recenzare este de 45 de zile.

Autorii primesc de la editor unul din următoarele răspunsuri:

» articol acceptat;

» articol acceptat cu modificări;

» articol respins.

Referenţii ştiinţifici vor urmări la evaluarea manuscriselor: actualitatea temei; aprofundarea ideilor ştiinţifice, originalitatea, cât şi respectarea instrucţiunilor pentru autori.

Nerespectarea standardelor solicitate de revistă conduce la respingerea manuscriselor.

Pentru alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la adresa e-mail: revart@ismstudies.eu

Parteneri