Contact

Adresa:

Nicolae Paulescu Nr.3 Et.2

Telefon:

+40 762-190-365

E-mail:

contact@ismstudies.eu

Consiliul Stiintific
Director editorial – Conf. univ. dr. Veronica Laura DEMENESCU – Societatea Internationala de Studii Muzicale, Presedinte

COLEGIUL DE REDACŢIE

Redactor şef: Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV – Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
Secretar general de redacţie: Mircea DEMENESCU – SOCIETATEA INTERNATIONALA DE STUDII MUZICALE

MEMBRI:

Dr. Phil. Mauro Fosco BERTOLA – Ruprecht – Carls – Universität Heidelberg – Institutul de Muzicologie
Prof. int. dr. – Maestru în Arta Tatiana BEREZOVICOVA – Academia de Muzica, Teatru si Arte plastice, Chisinau, Republica Moldova
Prof. univ. dr. Marcel BUNEA – Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
Prof. univ. dr. Daniela CHIOREAN – Facultatea de Artă Plastică – Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Daniela CONSTANTIN – Universitatea de Vest din Timişoara
Doctor of Arts (Dr.hab.) Iurii CHEKAN – Member of the National Society of Composers of Ukraine, Professor of the National Music Academy of Ukraine
Prof. univ. dr. Valentina SANDU-DEDIU – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Rector al Institutului de Studii Avansate New Europe College, Bucuresti
Prof. univ. dr. Stela DRAGULIN – – Decan, Facultatea de Muzică – Universitatea Transilvania din Braşov
Prof. univ. dr. Ruxandra DEMETRESCU – Director Şcoala Doctorală, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
Prof. univ. dr. Gheorghe DUŢICĂ – Universitatea de Arte George Enescu din Iaşi
Prof. univ. dr. Nice FRACILE – Academia de Muzică a Universităţii din Novi Sad
Conf. int. – Artist al Poporului Iurie MATEI - Academia de Muzica, Teatru si Arte plastice, Chisinau, Republica Moldova
Prof. univ. dr. habil. Victoria MELNIC – Rector, AMTAP – Chişinău
Prof. univ. dr. Nelida NEDELCUŢ – Prorector – Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Atena Elena SIMIONESCU – Rector, Universitatea de Arte George Enescu din Iaşi
Prof. univ. dr. Radu PULBERE – Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Antigona RĂDULESCU – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
Prof. Univ. Dr. Gesine SCHRÖDER – President of the GMTH – University for Music and performing Arts Vienna
Prof. univ. dr. – Maestru în Arta Irina CIOBANU SUHOMLIN – Academia de Muzica, Teatru si Arte plastice, Chisinau, Republica Moldova
Prof. univ. dr. Laura Otilia VASILIU – Universitatea de Arte George Enescu din Iaşi
Conf. univ. dr. Sanda HÎRLAV-MAISTOROVICI – Universitatea Valahia din Târgoviște
Dr. Liliana Isabela APOSTU – Universitatea din Nice; Institut fur Musik Oldenburg
Dr. Haiganuş PREDA-SCHIMEK – cercetător asociat la Institutul de Istoria Muzicii din cadrul Universităţii de muzică şi arte dramatice din Viena, Austria
Prof. Dr. Konstantin Vladimirovich ZENKIN - Vice Rector of the Moscow P.I.Tchaikovsky Conservatory
Nadezhda Grigorievna ZENKINA – Head of the Music Theory Department of Moscow Gnessin High Special School
Parteneri